140. ΑΡΘΡΟ 27 Κ.Ε.Η.Ε

Ακολουθεί ο πίνακας τιμών ειδικής αντίστασης για διάφορους τύπους εδάφους , που υπάρχει στο άρθρο 27 των Κ.Ε.Η.Ε.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνει τα προηγούμενα μας άρθρα 138 - 139.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου