147. ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Ακούγεται συχνά από συναδέρφους ότι υπάρχει αδυναμία μέτρησης της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης σε πολλές εγκαταστασεις. Όπως φαίνεται και από το διπλανό σχήμα , θα πρέπει να υπάρχουν δύο σημεία επισκέψιμα στο σύστημα γείωσης από μετρητή ΔΕΗ και προς το έδαφος. Το πρώτο σημείο είναι το φρεάτιο γείωσης (inspection hole) όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της σύνδεσης αγωγού γείωσης με το ηλεκτρόδιο.


Το δεύτερο σημείο είναι ο λυόμενος σύνδεσμος μέτρησης που υπάρχει στη μπάρα μέτρησης (measurement bar) όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος. Το λυόμενο αυτό σύνδεσμο τον βλέπουμε συχνά σε παρουσιάσεις ελληνικών εταιρειών να εμφανίζεται στα κατεβάσματα (αγωγούς καθόδου) του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Σχόλιο συντάκτη : Κατά τη γνώμη μας , επειδή πλέον οι περισσότεροι μετρητές - μπαροκιβώτια βρίσκονται μέσα σε στεγασμένο χώρο , είναι εφικτό κατασκευαστικά , να υπάρχει ο λυόμενος σύνδεσμος ακριβώς κάτω από το μετρητή - μπαροκιβώτιο αλλά πάντα μέσα στο χώρο αυτό, έτσι ώστε αφενός μεν η μέτρηση να πραγματοποιείται, αφετέρου δε να μην υπάρχει άμεση πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύνδεσμο από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Απ΄ όσο γνωρίζουμε βέβαια, οι λυόμενοι σύνδεσμοι εμπορίου δε φέρουν προστατευτικό καπάκι.
Στη θεμελιακή γείωση το φρεάτιο γείωσης αντιστοιχεί στα σημεία άμεσης λήψης γείωσης (δίσκοι στρογγυλοί που έρχονται "πρόσωπο" με τα τσιμέντα ) από τις αναμονές και ο λυόμενος σύνδεσμος στην/ις κύρια/ες ισοδυναμική/ες γέφυρα/ες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου