19. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ( Η ΠΙΝΑΚΩΝ ) ΣΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Στο ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 αναγράφεται ότι στο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστα- σης περιλαμβάνεται και το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα (ή των πινάκων) της εγκατάστασης.
Γίνεται σαφές ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή των σωστών διατομών των ηλεκτρικών γραμ- μών και των μεγεθών του ηλεκτρολογικού υλικού του πίνακα (ή των πινάκων) όπως αυτά προκύπτουν από το πρότυπο ΕΛΟΤ. Για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε 1,5 τετραγωνικά χιλιοστά δίπλα σε μια γραμμή φωτισμού και Β 10 δίπλα στην αντίστοιχη ασφάλεια καθώς και τη νέα σήμανση των αγωγών - καλωδίων.

Η σωστή επιλογή διατομής έχει άμεση σχέση με τον προσδιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμε- νου ρεύματος της ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΛΟΤ HD 384.523.8).
H σωστή επιλογή μεγεθών του ηλεκτρολογικού υλικού του πίνακα (ασφαλειών , Δ.Δ.Ρ , διακοπτών κ.τ.λ) προκύπτει από πολλές επιμέρους παραγράφους του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Π.χ. οι διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος αναλύονται στην παράγραφο 531.2, ενώ οι ασφάλειες στο κεφάλαιο 43.

Στο διπλανό σχέδιο ορθά έχουν σχεδιαστεί όλες οι απαιτήσεις που καθορίζονται από το αντίστοιχο ΦΕΚ. Επιπλέον αναγράφεται δίπλα σε κάθε γραμμή η νέα σήμανση των αγωγών - καλωδίων για την οποία ήδη έχουμε αναρτήσει αντίστοιχο άρθρο.
Σχόλιο συντάκτη: Η αναγραφή όλων των στοιχείων κάθε επιμέρους γραμμής διευκολύνει αποτελεσματικά το έργο του επιθεωρητή ηλεκτρολόγου ο οποίος βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασταυρώνει την ακρίβεια τους με το άνοιγμα του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα.
Πηγή εικόνας : A. Σαλευρής

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είστε σίγουρος ότι το μονογραμμικό του πίνακα είναι ολόσωστο;
Πέτρος

Δημοσίευση σχολίου