18. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

update :  Νεότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Στο ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζεται πλέον το μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης του κτιρίου το οποίο αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της νέας Υ.Δ.Ε .


Ας αναλύσουμε μια - μια τις νέες σχεδιαστικές απαιτήσεις:

1. Στο μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης πρέπει να εμφανίζεται η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων: Τόσο η θέση όσο και η διαδρομή εμφανίζονταν και στο προηγούμενο έγγραφο της Υ.Δ.Ε.

2. Στο μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης πρέπει να εμφανίζεται η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 τετραγωνικών χιλιοστών: Με βάση το σημείο αυτό έχουν εμφανιστεί σχέδια (τα οποία χρησιμοποιούνται σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης της νέας Υ.Δ.Ε) που δείχνουν μια γραμμή Ε.Η.Ε να διατρέχει όλους τους χώρους του κτιρίου πάνω στην οποία βρίσκονται συνδεμένοι οι διακόπτες , πρίζες και οι μεγάλης ισχύος ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης.

Η σχεδιαστική αυτή άποψη (η οποία είναι σύμφωνη με τα πρότυπα cenelec) εμπεριέχει τον κίνδυνο σε περίπτωση επιδιόρθωσης βλάβης να οδηγήσει σε σύγχυση τον ηλεκτρολόγο ιδιαίτερα σε τοίχους μέσα από τους οποίους περνάνε περισσότερες από μια ηλεκτρικές γραμμές (άστοχα ανοίγματα κουτιών διακλάδωσης). 
Πηγή εικόνας : Α Σαλευρής


Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε περιπτώσεις ελέγχου της εγκατάστασης (αδυναμία εντοπισμού ελεγχόμενης γραμμής).

Θα πρέπει ν' αναφέρουμε εδώ ότι στα σχεδιαστικά πακέτα του εμπορίου , το μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης απεικονίζει όλες τις γραμμές της Ε.Η.Ε. Ακολουθεί αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο κάτοψης που υπάρχει στα παραδείγματα του σχεδιαστικού προγράμματος see electrical caddy:
Παρατήρηση :Η διατομή 1,5 τετραγωνικών χιλιοστών προκύπτει από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (παράγραφος 524.1 , Πίνακας 52 Ζ) ως η ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή των μονωμένων αγωγών - καλωδίων (μόνιμες εγκαταστάσεις) σε κυκλώματα ισχύος και κυκλώματα φωτισμού.


3. Στο μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης πρέπει να εμφανίζεται η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κουμπιών, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων, σε σχέση με το ακίνητο: Όπως φαίνεται πλέον, στο μονογραμμικό σχέδιο της κάτοψης πρέπει να αποτυπώνονται ακόμα και στοιχεία των υπόλοπων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών ή ασθενών) που βρίσκονται μέσα στο χώρο , όπως για παράδειγμα οι θερμοστάτες (ανεξάρτητα αν τροφοδοτούνται ή όχι από την συγκεκριμένη εγκατάσταση ή από άλλη κοινόχρηστη παροχή) , οι ανιχνευτές (στοιχείο συνήθως μιας εγκατάστασης συναγερμού) κ.τ.λ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου