16. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ

Οι αγωγοί και τα καλώδια εμπορίου εμφανίζονται πλέον με τη νέα τους σήμανση (ενδεικτικό HAR πάνω στα υλικά και στη συσκευασία τους). Πιο συγκεκριμένα, η νέα σήμανση απoτελείται από δύο τμήματα , από τα οποία το πρώτο μπορεί να εμφανίζει μέχρι 5 επιμέρους στοιχεία (μέγιστο αριθμό) και το δεύτερο μέχρι 4 επιμέρους στοιχεία(μέγιστο αριθμό),
σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:


A TMHMA ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
1) Κανονισμός:
H : Εναρμονισμένος Κανονισμός
A : Εθνικός κανονισμός

2) Ονομαστική τάση λειτουργίας (Uο/U):
03 : 300/300 V
05 : 300/500 V
07 : 450/750 V

3) Μόνωση :
V : PVC
R : Λάστιχο (φυσικό - συνθετικό)
S : Λάστιχο σιλικόνης

4) Εσωτερική επένδυση - Μανδύας :
V : PVC
R : Λάστιχο (φυσικό - συνθετικό)
N : Λάστιχο από χλωροπρένιο (νεοπρένιο)
J : Πλέγμα υαλονήματος
T : Ύφασμα

5) Άλλα στοιχεία κατασκευής (εξειδικευμένα):
H : πλακέ (σειρίδα ή κορδώνι) με διαχωριστικό ανάμεσα στους αγωγούς
H2 : πλακέ (σειρίδα ή κορδώνι) χωρίς διαχωριστικό ανάμεσα στους αγωγούς

Β ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
6) Είδος αγωγού :
U : Μονόκλωνος
R : Πολύκλωνος
K : Λεπτοπολύκλωνος (μόνιμες εγκαταστάσεις)
F : Λεπτοπολύκλωνος (εύκαμπτος)
H : Υπερλεπτοπολύκλωνος
Y : Ίνες χαλκού τυλιγμένες γύρω από υφασμάτινο πυρήνα

7) Συνολικός αριθμός αγωγών:
Εδώ αναγράφεται το σύνολο των αγωγών

8) Αγωγός προστασίας :
Χ :χωρίς αγωγό προστασίας
G :με αγωγό προστασίας

9) Τυποποιημένη Διατομή:
π.χ. 1,5 - 2,5 κ.τ.λ.

Ακολουθεί πίνακας αντιστοιχίας των παλαιών τύπων με τους νέους τύπους καλωδίων εμπορίου για τη σωστή επιλογή τους στην Ε.Η.Ε.
Ο πίνακας αυτός δεν αποτελεί πόνημά μας. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.
Αντιστοιχία παλαιών και νέων τύπων καλωδίων Ε.Η.Ε

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Στο Β τμήμα σήμανσης , στοιχείο 6 (Είδος αγωγού) η ένδειξη Υ : tinkel strand έχει μεταφραστεί σε ελεύθερη απόδοση. Ουσιαστικά πρόκειται περί γυμνού αγωγού ιδιαίτερα εύκαμπτου (περισσότερο από τους άλλους τύπους). Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε αυτό τον ιστότοπο


Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής

1 σχόλια:

Ηλεκτρολογικό υλικό είπε...

Πολύ κατατοπιστικό το άρθρο σας.
Συγχαρητήρια

Δημοσίευση σχολίου