21. ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ Ε.Η.Ε - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πίνακα για τα χρονικά διαστήματα επανελέγχων σε συγκεκριμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η ΠΟΣΕΗ. Αν και δεν αναφέρεται από ποιο επίσημο έγγραφο αντλήθηκε ο συγκεκριμένος πίνακας πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα αναλυτικός, ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα επανελέγχων.
Στο τέλος του πίνακα αναφέρεται ως ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο επανελέγχων για τις οικίες τα 14 χρόνια. Ο πίνακας βρίσκεται εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου