20. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ (IR = insulating resistance , Riso = isolation resistance) - ΜΕΡΟΣ Α'

Μόνωση στις Ε.Η.Ε (γενικά)
Σε μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούμε:
1) απομονώνουν τα στοιχεία κάθε ηλεκτρικού κυκλώματος τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τη γη
2) εξασφαλίζουν τη μηχανική στήριξη επιτοίχιων γραμμών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή σε προκατασκευασμένες σχάρες .
Για αγωγούς που οδεύουν παράλληλα και βρίσκονται σε διαφορετική τάση ( π.χ. φάση με ουδέτερο) τα μονωτικά υλικά αποτελούν το μέσο που περιορίζει τον κίνδυνο να ιονιστεί ο μεταξύ τους αέρας .Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ των αγωγών με απρόβλεπτες συνέπειες για την εγκατάσταση και την ασφάλεια των ανθρώπων.

Παρατήρηση: Ουσιαστικά μέσω της μόνωσης οδηγούμε το παρεχόμενο ρεύμα σε συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στο κύκλωμα χωρίς αποκλίσεις που θα οδηγούσαν σε λειτουργικά προβλήματα ή σε ηλεκτρικά ατυχήματα.

Αντίσταση μόνωσης Ε.Η.Ε (γενικά)
Εφόσον δεν υπάρχουν τέλεια μονωτικά υλικά στο εμπόριο , αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε φορά που ενεργοποιούμε το φως ή μια συσκευή κατανάλωσης στο σπίτι μας , στο γραφείο , το μαγαζί μας ένα μικρό ποσοστό του παρεχόμενου ρεύματος διαρρέει μέσα από τη μόνωση των αντίστοιχων αγωγών της γραμμής και χάνεται. Βραχυπρόθεσμα δεν επηρεαζόμαστε από τόσο μικρά ρεύματα ,μακροπρόθεσμα όμως η ηλεκτρική μόνωση της εγκατάστασης αρχίζει να εμφανίζει σημάδια «γήρανσης» ειδικά στις περισσότερο «φορτωμένες» γραμμές.

Η «γήρανση» αυτή αυξάνεται όσο μικραίνει η αντίσταση μόνωσης η οποία είναι μετρήσιμο μέγεθος και επηρεάζεται :
Α) από τις κακοτεχνίες που γίνονται στη φάση κατασκευής της εγκατάστασης και οδηγούν σε συνθλίψεις - στρεβλώσεις αγωγών εξαιτίας απότομων τραβηγμάτων ή καμπυλώσεων των γραμμών. Στη μείωση της τιμής της αντίστασης μόνωσης σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεγάλες απογυμνώσεις και οι κακές συνδέσεις μεταξύ των αγωγών στα κουτιά διακλάδωσης
Β) από τις συνθήκες λειτουργίας της Ε.Η.Ε, όπως : η υψηλή θερμοκρασία λόγω συνεχών υπερφορτίσεων , οι χημικές ουσίες που πιθανόν να υπάρχουν στο χώρο καθώς και η υγρασία που ενδέχεται να εισχωρεί κατά περιόδους στο εσωτερικό του ακινήτου και να έρχεται σε επαφή με τμήματα διαφόρων γραμμών (π.χ. διακόπτες , πρίζες , κουτιά διακλάδωσης κ.τ.λ.).
Επίσης έχει αποδειχτεί ότι η σκόνη και οι σεισμικές δονήσεις είναι παράγοντες που στο πέρασμα του χρόνου ελαττώνουν την τιμή της αντίστασης μόνωσης της Ε.Η.Ε.

Συμπερασματικά η μόνωση μιας Ε.Η.Ε πρέπει να παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή και στα- θερή αντίσταση καθώς και αποδεκτές μηχανικές θερμικές και χημικές ιδιότητες σε όλη τη διάρκεια ζωής της γιατί αποτελεί σοβαρό δείκτη «ΥΓΕΙΑΣ» της ελεγχόμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου