114. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΠ

Στην ιστοσελίδα www.metallodomi.gr
υπάρχει ένας ενημερωτικός οδηγός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήμα- τα αντικεραυνικής προστασίας. Περιλαμβάνει πίνακες υλικών με σήμανση, γραφήματα καθώς και τα αντίστοιχα πρότυ- πα στα οποία μπορεί να ανατρέξει κάποιος.

Επιπλέον υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για την κύρια και τις συμπληρωματικές ισοδυ- ναμικές συνδέσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου