107. ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ;

Μας ρωτάτε αν το πλυντήριο ρούχων θεωρείται σταθερή ηλεκτρική συσκευή (γιατί έτσι εμφανίζεται στην αντίστοιχη γραμμή στο έντυπο της έκθεσης εγκατάστασης της Υ.Δ.Ε.)
Το ίδιο ισχύει και για το πλυντήριο πιάτων;

To πλυντήριο ρούχων αποτελεί συσκευή που τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση (με πρίζα) μέσα στην Ε.Η.Ε και αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί από την αντίστοιχη ηλεκτρολογική μελέτη . Είτε τοποθετηθεί ως εντοιχισμένο είτε ως ελεύθερη συσκευή θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή γι'αυτό στον πίνακα της Ε.Η.Ε.

Οι αντίστοιχες διατάξεις ελέγχου και προστασίας στον πίνακα του πίνακα και η διατομή της γραμμής θα υπολογιστούν με βάση την ισχύ που γράφει στο ταμπελάκι του.

Αν δεν έχει αγοραστεί το πλυντήριο μέχρι την αναγραφή των στοιχείων της έκθεσης εγκατάστασης μπορούμε να λάβουμε μια μέση τιμή ισχύος (π.χ. 2800 W, βλέπε ΔΕΗ) βάσει της οποίας θα υπολογίσουμε τη διατομή της γραμμής και τις αντίστοιχες διατάξεις ελέγχου και προστασίας στον πίνακα.

Όσον αφορά το πλυντήριο πιάτων αν είναι εντοιχισμένο (συνήθης πρακτική για μεγάλης ισχύος συσκευές) θα πρέπει (κατά τη γνώμη μας) να έχουμε προβλέψει ξεχωριστή γραμμή από την ηλεκτρολογική μελέτη.
Αλλιώς, συνδέεται (συνήθως) σε γραμμή πριζών που ασφαλίζεται με Β16 Α μικροαυτόματο στον πίνακα. Αυτό όμως δεν είναι δεσμευτικό αφού βασικό κριτήριο για την σωστή επιλογή της γραμμής είναι η αναγραφόμενη ισχύς στο ταμπελάκι του

Σχόλιο συντάκτη : Επομένως το πλυντήριο αναγράφεται στην έκθεση παράδοσης σε όλες τις περιπτώσεις. Το πλυντήριο πιάτων (κατά τη γνώμη μας) γράφεται εφόσον έχει προβλεφθεί γραμμή για τη χρήση του από την ηλεκτρολογική μελέτη. Αλλιώς όχι.

2 σχόλια:

Σαλευρής Αντώνιος είπε...

Αγαπητό ΕΗΕ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
Σε σχέση με το τι είναι κινητό, φορητό, ακίνητο ή σταθερό υλικό το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, είναι ξεκάθαρο στο Μέρος 2 των ορισμών και συγκεκριμένα στις παραγράφους 202.07.04 έως 202.07.07, όπου και τις παραθέτω παρακάτω.
Ένα πλυντήριο ρούχων και ένα πλυντήριο πιάτων δεσμεύει την θέση τοποθέτησής του γιατί για την λειτουργία του απαιτείται πέραν της τροφοδοσίας του, υδραυλική εγκατάσταση παροχής καθώς και αποχέτευση. Οι παραπάνω παρεμβάσεις καθιστούν, πλέον των ορισμών του ΕΛΟΤ HD384, τις συσκευές αυτές ως ακίνητο υλικό (νομίζω και η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο σας, τα λέει όλα)
202.07.04 Κινητό υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό που µπορεί να µετατοπίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, παραµένοντας συνδεδεµένο προς το κύκλωµα τροφοδότησής του.
202.07.05 Φορητό (χειρόφερτο) υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό που προβλέπεται να κρατιέται στο χέρι κατά την κανονική λειτουργία του, του οποίου ο κινητήρας, αν υπάρχει, αποτελεί ενσωµατωµένο µέρος.
202.07.06 Ακίνητο υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό του οποίου δεν προβλέπεται η µετατόπιση, δεν έχει χειρολαβές για τη µεταφορά του ή έχει τέτοια µάζα που δεν είναι εύκολο να µετακινηθεί.
Σηµειώσεις : 1. Ως µάζα που καθιστά δύσκολη τη µετακίνηση θεωρείται συνήθως ή των 18kg. και άνω
2. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει και τον επόµενο (ορισµός 202.07.07).
202.07.07 Σταθερό υλικό. Ηλεκτρολογικό υλικό στερεωµένο σε συγκεκριµένη θέση, είτε επάνω σε µια βάση στήριξης είτε στα στοιχεία του κτιρίου.
Με εκτίμηση
Σαλευρής Αντώνιος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Σωστά μας αναφέρετε τους παραπάνω ορισμούς του προτύπου. Η διαπίστωση σας "Ένα πλυντήριο ρούχων και ένα πλυντήριο πιάτων δεσμεύει την θέση τοποθέτησής του γιατί για την λειτουργία του απαιτείται πέραν της τροφοδοσίας του, υδραυλική εγκατάσταση παροχής καθώς και αποχέτευση. Οι παραπάνω παρεμβάσεις καθιστούν, πλέον των ορισμών του ΕΛΟΤ HD384, τις συσκευές αυτές ως ακίνητο υλικό" συμπληρώνει το άρθρο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας.

Δημοσίευση σχολίου