100. ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ένα ανατρεπτικό κείμενο με τίτλο "Η κρίσιμη λειτουργία της επίφυσης αναστέλλεται με τις λάμπες εξοικονόμησης" και υπότιτλο "Επιπλέον γκρεμίζεται η άμυνα απέναντι στη ραδιενέργεια , τον καρκίνο , τη φυματίωση και πλήθος άλλων ασθενειών" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα :
http://filonohpontou.files.wordpress.com/2011/05/e1bca1-cebacf81ceafcf83ceb9cebccebfcf82-cebbceb5ceb9cf84
cebfcf8 5cf81ceb3ceafceb1-cf84e1bf86cf82-e1bc90cf80
ceb9cf86cf8dcf83ceb5cf89cf82.pdf

Το άρθρο αυτό είναι γραμμένο από τον κ. Χρήστο Μουσουλιώ- τη και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληθώρα στοιχείων που ενισχύουν την άποψη του , η παραπομπή σε βιβλία και ερευ- νητικές ιστοσελίδες καθώς και τα πολύ εντυπωσιακά γραφήμα- τα-εικόνες. Η εργασία αυτή δείχνει να αποτελεί πόνημα ερευ- νητικής μελέτης και όχι ένα απλό άρθρο που αναρτήθηκε.

Παρεπιπτόντως για όσους θέλουν να γνωρίζουν πότε ολοκληρώνεται η πλήρης απομάκρυνση των λαμπτήρων πυράκτωσης και η αντικατάσταση τους από αλμπτήρες οικονομίας μπορούν να μπουν εδώ και να δουν το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

Σχόλιο συντάκτη:
Αξίζει να δείτε αυτή τη μελέτη ακόμα και αν διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη άποψη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου