34. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Από βιβλίο Σαλευρή - Χαντζησοφιανού , «Νέα Υ.Δ.Ε. και Πρωτόκολλα Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» :
Κατά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΚΕΗΕ αλλά και σε  εγκαταστάσεις προ του 1955, χρησιμοποιήθηκαν αλλά και εφαρμόστηκαν ασφαλιστικές διατάξεις στον Ελλαδικό χώρο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα .Τις χαρακτηριστικές αυτές (πέραν των γνωστών ΝV, gG, B, C, D,K και Z) θα τις συναντήσουμε κατά την διάρκεια των επανελέγχων. 
Σκόπιμο είναι να γνωρίζουμε τις αντιστοιχίες τους σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών κατά ΕΛΟΤ EN 60269 (Ασφάλειες χαμηλής τάσης) και του ΕΛΟΤ ΕΝ 60898 (Ηλεκτρικά εξαρτήματα -Διακόπτες κυκλώματος για προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόμοιες εγκαταστάσεις).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου