256. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΛΟΤ HD 384)

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 , άρθρο 522.12 αναφέρονται τα εξής :

Σεισµικές επιδράσεις
522.12.1 Κατά την επιλογή και εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραµµών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι σεισµικοί κίνδυνοι, που ενδεχοµένως υπάρχουν στην περιοχή.
522.12.2 Σε όσες περιπτώσεις υφίστανται κίνδυνοι σεισµού, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: - στη στερέωση των ηλεκτρικών γραµµών στο κτίριο, - στις συνδέσεις των σταθερών γραµµών µε τις σηµαντικές συσκευές, όπως π.χ. τις σχετιζόµενες µε τις διατάξεις ασφαλείας. Οι γραµµές αυτές πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να έχουν επαρκή ευκαµψία.
  
Σχόλιο συντάκτη : Αντικειμενικά , πόσες φορές έχετε δει ηλεκτρολόγο να λαμβάνει υπόψη του τους σεισμικούς κινδύνους της περιοχής όταν εγκαθιστά τις ηλεκτρικές γραμμές μιας Ε.Η.Ε; 

Πηγή φωτογραφίας: http://www.fema.gov

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου