255. ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

Ψάχνοντας το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 βρήκαμε στην παράγραφο 522.3 ν' αναφέρονται τα εξής:
522.3 Παρουσία νερού
522.3.1 Οι ηλεκτρικές γραµµές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να µην προκαλείται βλάβη σ΄ αυτές από τη διείσδυση νερού. Η ολοκληρωµένη ηλεκτρική γραµµή πρέπει να έχει το βαθµό προστασίας ΙΡ που απαιτείται για τη συγκεκριµένη θέση.
Σηµείωση: Κατά κανόνα οι µανδύες και οι µονώσεις των καλωδίων που προορίζονται για µόνιµη εγκατάσταση µπορούν να θεωρούνται, όταν είναι ανέπαφοι, ότι παρέχουν επαρκή προστασία έναντι της διείσδυσης της υγρασίας. Ειδικές προφυλάξεις είναι αναγκαίες σε καλώδια που υπόκεινται συχνά σε εκτίναξη σταγόνων (πιτσίλισµα), εµβάπτιση ή κατάκλυση.

522.3.2 Όταν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί νερό, είτε από διείσδυση είτε από συµπύκνωση, στο εσωτερικό µιας ηλεκτρικής γραµµής, πρέπει να προβλέπεται τρόπος για την απαγωγή του.

 H απορία μας αφορά τους τρόπους απομάκρυνσης του νερού που έχει εισέλθει στο εσωτερικό μιας ηλεκτρικής γραμμής αφού ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε ελαφρά κλίση στη γραμμή θα μεταφέρουμε το πρόβλημα στα κουτιά διακλάδωσης όπου υπάρχουν οι συνδέσεις. Επιπλέον πώς μπορεί να φύγει το νερό στην περίπτωση που έχουμε ηλεκτρικό σιφώνι (ξετρύπι από πάτωμα); 

Αυτός ο τύπος καλωδίου (romex) θα μπορούσε να μας λύσει τα χέρια; Θα θέλαμε τη γνώμη σας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου