250. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΕ

update 21/10/2012 : Μας ενημέρωσαν ότι το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις ΙΩΝ. Ένα νέο βιβλίο από τον εκπαιδευτικό κ.Τουλόγλου πρόκειται να κυκλοφορήσει, με τίτλο : Μεθοδολογία Ελέγχων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΦΕΚ 844Β-16/05/2011) . Το βιβλίο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων που εμφανίζονται – σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας – στην νέα ηλεκτρολογική πραγματικότητα, και οι οποίες αφορούν:

1) την εύκολη και συστηματική προσαρμογή, αλλά και καθοδήγηση του σύγχρονου επαγγελματία Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στο νέο περιεχόμενο των εντύπων που περιλαμβάνει η Υπεύθυνη Δήλωση του Εγκαταστάτη, με σκοπό την επιτυχή από όλες τις πλευρές συμπλήρωσή τους,

2) την θεωρητική αλλά και ταυτόχρονα πρακτική προσέγγιση της διαδικασίας Διεξαγωγής Ελέγχων και Επανελέγχων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεων, ως μέσων συμπλήρωσης των εντύπων που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του Εγκαταστάτη και

3) στην εντρύφηση και ταυτόχρονα στην βιωματική προσέγγιση του ηλεκτρολόγου ελεγκτή εγκαταστάσεων στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του πρότυπου του ΕΛΟΤ HD 384, ως μέσων εντοπισμού και τεκμηριωμένης περιγραφής σφαλμάτων, παραλείψεων κ.λπ., που ενδεχομένως να παρατηρηθούν σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση από τη διαδικασία των Ελέγχων και να πρέπει να επισημανθούν στα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη.

Στη νέα αυτή ηλεκτρολογική πραγματικότητα, και με δεδομένο την αναβάθμιση του επαγγέλματος του αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, ο οποίος προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής μας – ως αντικειμενικά υπεύθυνος κριτής και ελεγκτής αυτής της ίδιας της εργασίας του – θεωρεί αυτονόητη την υλοποίηση της σωστής και ασφαλούς ηλεκτρικής εγκατάστασης που παραδίδει για χρήση, με απόλυτα σωστή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας επιλογή ηλεκτρολογικού και άλλου υλικού, με ταυτόχρονη σύγχρονη αντίληψη στον τρόπο εγκατάστασης και ελέγχου αυτής.
Με την προϋπόθεση πως, η εφαρμογή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Εγκαταστάτη θα αποτελέσει μια συνειδητή ηλεκτρολογική εργασία, θα γίνει κατανοητή ως προς τη χρησιμότητά της από τους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες, και με τη συμβολή αυτών και από τους καταναλωτές ιδιώτες, και τέλος, θα εφαρμοσθεί σχολαστικά ως Νόμος από όλους τους εμπλεκόμενους στον ηλεκτρολογικό τομέα, είναι σίγουρο πως ξεκινά μια νέα εποχή στην επιστημοσύνη της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου.
Τέλος, στο βιβλίο δίνεται έμφαση στη συμπλήρωση του πλήρους πακέτου των απαιτούμενων εντύπων της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα ελεγχθούν κατά τη παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ, για την περαιτέρω συγκέντρωσή τους στο μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Σχόλιο συντάκτη : Δεν υπάρχουν αναφορές από τον συγγραφέα σχετικά με τον εκδοτικό οίκο καθώς και το πότε θα βγει στο εμπόριο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου