166. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΟ ΔΕΣΜΗΕ)

Το διπλανό γράφημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.).

Τα στοιχεία του γραφήματος αντιστοιχούν τόσο στην πρόβλεψη του μέγιστου φορτίου της χώρας μας ανά ώρα , όσο και στη στατιστική απεικόνιση του πραγματικού φορτίου. Κάθε μια ώρα ανανεώνονται τα στοιχεία του γραφήματος (ως προς το πραγματικό φορτίο).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου