380. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (ΑΓΓΛΙΑ)

Η διπλανή φωτογραφία είναι από βρεττανική ιστοσελίδα που δείχνει πολλά ευρήματα επιθεωρητών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Η ιστοσελίδα βρίσκεται εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου