368. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Ε.Η.Ε (ΕΛΟΤ HD 384)

Στο τμήμα 423 του ΕΛΟΤ HD 384 υπάρχουν οι μέγιστες θερμοκρασίες (σε βαθμούς Κελσίου) σε κανονική χρήση για προσιτά µέρη εξοπλισµού στο χώρο προσέγγισης. Οι τιμές αυτές δεν ισχύουν όταν πρόκειται για εξοπλισµό που είναι σύµφωνος µε τα αντίστοιχα Πρότυπα, όταν στα Πρότυπα αυτά ορίζονται άλλες µέγιστες θερµοκρασίες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου