371. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ)

Στην παράγραφο 423.1 του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 δίνονται οι Διατάξεις που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα προστασία έναντι υπερφορτίσεων και έναντι βραχυκυκλωµάτων.
Αυτές οι διατάξεις προστασίας πρέπει να είναι ικανές να διακόπτουν οποιαδήποτε υπερένταση µέχρι και το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκυκλώµατος στη θέση εγκατάστασής τους. Πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τµήµατος 433 και της παραγράφου 434.3.1. Τέτοιες διατάξεις µπορεί να είναι:
-διακόπτες ισχύος µε διάταξη πτώσης από υπερφόρτιση.
-διακόπτες ισχύος σε συνδυασµό µε ασφάλειες
-ασφάλειες µε φυσίγγια τύπου «gG» σύµφωνα µε τo Πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 60269-1.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου