377. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό και τα προβλήματα που δημιουργεί σε βιομηχανικούς χώρους βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.omstat.gr .
Αναδημοσιεύουμε μέρος του:
Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;
Ο Στατικός Ηλεκτρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανισοκατανομή ηλεκτρικού φορτίου. Η ανισοκατανομή αυτή συμβαίνει όταν σ\” ένα άτομο η μόριο προστίθεται η αφαιρείται ένα ηλεκτρόνιο. Σε κανονικές συνθήκες, το άτομο βρίσκεται σε ηλεκτρική ισορροπία κατά την οποία ο αριθμός των θετικών πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Τα ηλεκτρόνια μετακινούνται εύκολα από ένα άτομο σ\” ένα άλλο και μετατρέπουν σε θετικά ιόντα τα άτομα από τα οποία έφυγαν και σε αρνητικά ιόντα τα άτομα στα οποία μεταφέρθηκαν. Αυτή η μεταφορά αρνητικού φορτίου δημιουργεί το φαινόμενο του Στατικού Ηλεκτρισμού.
Το ηλεκτρόνιο έχει φορτίο ίσο με – 1.6 x 10-19 Coulombs. Το πρωτόνιο έχει το ίδιο φορτίο αλλά με θετικό πρόσημο. Το στατικό φορτίο σε Coulombs είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των φορτισμένων ιόντων και αποτελεί την μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου (ένα ampere ρεύματος ισοδυναμεί με την ροή ενός Coulomb ανά δευτερόλεπτο).
Από ένα θετικό ιόν λείπει ένα ηλεκτρόνιο και έτσι μπορεί εύκολα να προσελκύσει ένα ηλεκτρόνιο από ένα αρνητικά φορτισμένο στατικό φορτίο, ενώ ένα αρνητικό ιόν μπορεί να είναι είτε ένα ηλεκτρόνιο, είτε ένα άτομο η μόριο με επιπρόσθετα ηλεκτρόνια. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει ένα διαθέσιμο ηλεκτρόνιο για την εξουδετέρωση ενός θετικού φορτίου.
Σχόλιο συντάκτη: Αξίζει τον κόπο να δείτε και τα άλλα άρθρα του συγκεκριμένου site.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου