4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΥ ΡΕΛΕ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι ενεργοποίησης για τους διάφορους ελέγχους ρεύματος δοκιμής ενός RCD. Επειδή τα πολυόργανα μέτρησης λειτουργούν με τα ευρωπαικά και διεθνή πρότυπα διαπιστώνουμε ότι κάνουν 3 βασικούς ελέγχους:

Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται για ρεύμα διαρροής που αντιστοιχεί στο μισό (1/2xIΔΝ) του αναγραφόμενου ρεύματος διαρροής (π.χ 15 mA για RCD των 30 mA). Αν στη διάρκεια αυτού του ελέγχου ενεργοποιηθεί το αντιηλ/κο ρελέ , αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσ- θητο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιείται για ρεύμα διαρροής ίσο(1xIΔΝ)με το αναγραφόμενο πάνω στο ρελέ (έμμεση επαφή με ρεύμα διαρροής).

Ο τρίτος έλεγχος πραγματοποιείται για πενταπλάσιο ρεύμα διαρροής(5xIΔΝ) από το αναγραφόμενο (άμεση επαφή με ρεύμα διαρροής).
Σχόλια συντάκτη:
1) Υπάρχουν πολυόργανα μέτρησης που εκτελούν τον τρίτο έλεγχο στο διπλάσιο ρεύμα διαρροής από το αναγραφόμενο(2xIΔΝ).
2) Ο έλεγχος στα 5xIΔΝ δεν συνίσταται για ρελέ των 100 mA γιατί το ρεύμα δοκιμής είναι 0,5 Α (λόγοι ασφαλείας).
3) Ο έλεγχος των 2xIΔΝ συνιστάται για ρελέ τύπου Β.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου