340. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108 - ΦΕΚ 141 ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο το προεδρικό διάταγμα 108 (στο ΦΕΚ 141) όπου καθορίζονται οι ειδικότητες και οι βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για όσους ασκούν το ηλεκτρολογικό επάγγελμα στη χώρα μας. Μπορείτε να το βρείτε εδώ. Έχουν ήδη ακουστεί οι πρώτες αντιδράσεις οι οποίες στο σύνολό τους αποτιμούν θετικά το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα ως προς τις νέες δυνατότητες που παρέχει. Ένας παράγοντας που άμεσα θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικά με την απόκτηση των νέων αδειών, αφορά το γνωστικό αντικείμενο αυτών.
Γιατί το αναφέρουμε;
Πληροφορίες που έχουν φτάσει σε μας, δείχνουν ότι η εξεταζόμενη ύλη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι διαφόρων επιπέδων δυσκολίας (εύκολα , μεσαία ,δύσκολα θέματα), ιδιαίτερα μεγάλη σε εύρος γνώσης, και φαίνεται να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα επίπεδα εκπαίδευσης (π.χ. δευτεροβάθμια . τριτοβάθμια). Έτσι φαίνεται (δική μας άποψη αυτό) πως δημιουργούνται συνθήκες ενός τρόπου εξέτασης παρόμοιου με τον ΑΣΕΠ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα οδηγήσει τους νέους συναδέρφους σε λύσεις φροντιστηριακές (αντίστοιχες με εκείνες που υπάρχουν για την εισαγωγή σε υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).
Σχόλιο συντάκτη: Ένα στοιχείο που χρειάζεται σε βάθος έρευνα, είναι κατά πόσο το γνωστικό αντικείμενο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 ή όχι. Το γράφουμε αυτό γιατί ούτε εμείς έχουμε σαφή εικόνα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου