339. ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΟΤ HD 384

Φίλος του ιστολόγιου μας ζήτησε τη γνώμη μας για τη σημείωση που εμφανίζεται στο τέλος της παραγράφου 413.1.3.6 του ΕΛΟΤ HD 384, η οποία  αναφέρεται στο χρόνο των  5 sec ως μέγιστο χρόνο διακοπής τροφοδότησης τερματικών κυκλωμάτων σε δίκτυο ΤΝ:
"Επειδή η τήρηση των συνθηκών που ορίσθηκαν ως προϋπόθεση για να µπορεί να εφαρµοσθεί ο µέγιστος χρόνος διακοπής αυτής της παραγράφου παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες και δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι αυτές θα διατηρηθούν και σε χρόνο µελλοντικό από την κατασκευή της εγκατάστασης, συνιστάται να µην εφαρµόζεται ο χρόνος διακοπής 5 s σε τερµατικά κυκλώµατα".

Σχόλιο συντάκτη : Κατά τη δική μας άποψη, η συγκεκριμένη σημείωση σκοπό έχει να αποτρέψει τη χρήση διατάξεων (με χρόνο διακοπής  5 sec) σε τερματικά κυκλώματα  εγκατάστασης για λόγους που ωστόσο δεν αιτιολογεί ουσιαστικά . Επισημαίνει αφενός μεν, με μια δόση αοριστίας, τις δυσκολίες εφαρμογής του συγκεκριμένου χρόνου  αφετέρου δε την αδυναμία εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης χωρίς να διευκρινίζει πως μπορεί να συμβεί αυτό. Περιμένουμε τα σχόλια σας.

2 σχόλια:

Σαλευρής Αντώνιος είπε...

Συνάδελφοι, μην ξεχνάμε ότι η παραπάνω παράγραφος αφορά σύστημα ουδετέρωσης (ΤΝ). Στην ουδετέρωση έχουμε κοινό κόμβο μεταξύ ουδετέρου και γείωσης στον μετρητή. Στην περίπτωση που υπάρξει ένα βραχυκύκλωμα (L-N) σε τερματικό κύκλωμα και οδηγηθεί ανάντι (προς την τροφοδότηση)τότε στον κοινό κόμβο ουδετέρου και γείωσης, η γείωση θα βρεθεί υπό τάση. Αυτή η τάση θα οδηγηθεί σε αγώγιμα μέρη εντός της εγκατάστασης. Νομίζω στην πορεία μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί στα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα μέρη, αν οι προστατευτικές διατάξεις λειτουργήσουν σε χρόνο 5s! Άρα είναι σκόπιμη και ασφαλής η τήρηση των χρόνων του Πίνακα 41-Α (Ονοµαστικές τάσεις και µέγιστος χρόνος διακοπής για το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN).
Φιλικά
Σαλευρής Αντώνης

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Αγαπητέ κ .Σαλευρή δε διαφωνούμε στην ουσία της παραγράφου. Ωστόσο η διατύπωση της συγκεκριμένης παρατήρησης στερείται σαφούς αιτιολόγησης. Αυτό κριθήκαμε να σχολιάσουμε αυτό σχολιάσαμε.

Δημοσίευση σχολίου