290. ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ... ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HD384

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (www.elot.gr) εμφανίζεται σεμινάριο με τίτλο: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" το οποίο πραγματοποιείται σε ένα διήμερο. Υπάρχουν δύο διήμερα μέχρι στιγμής (20 & 21/3) και (15 & 16/4).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΛΟΤ «Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη γνώση και την τεχνική για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου σε νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή την επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχική διδασκαλία, όπου ως εργαλεία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πέραν των εισηγήσεων, ο διάλογος, μικρές πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, μελέτες περίπτωσης.
Σκοπός του σεμιναρίου: • Ανάλυση της δομής και κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις • Ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις • Αρχές και μέθοδοι συμπλήρωσης της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστασης, της Έκθεσης Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, των Πρωτοκόλλων Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης • Ενημέρωση για τις δυνατότητες και την αξιοποίηση των σύγχρονων οργάνων μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων • Ενημέρωση για το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 που πρόκειται να αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
Σε ποιους απευθύνεται: • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς • Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές • Kατασκευαστές • Επιβλέποντες • Τεχνικούς ασφαλείας • Εκπαιδευτικούς • Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης • Σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Δεν υπάρχει κάποια απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συστήνεται όμως οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας και του τρόπου εφαρμογής τους στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.
To κόστος του διήμερου ανέρχεται στα 240 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ (σεμινάριο Μαρτίου) και εδώ (σεμινάριο Απριλίου).

Σχόλιο συντάκτη : Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο σεμινάριο που πραγματοποιείται από τον οργανισμό τυποποίησης ΕΛΟΤ θα πρέπει να εστιάσει στη λύση πολλών από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους νέους ελέγχους στις Ε.Η.Ε της χώρας.

2 σχόλια:

Γιώργος Σαρρής είπε...

Επισήμανση: Επαληθεύστε προσεκτικά και ελέξτε ‘’το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 που πρόκειται να αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384’’. Δεν είναι απλό και εύκολο θέμα η αντικατάσταση ενός νομοθετημένου προτύπου όπως το ΕΛΟΤ HD 384. Με εκτίμηση,

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ είπε...

Αγαπητέ κ. Σαρρή το κείμενο που μας επισημαίνετε δεν το γράψαμε εμείς. Το πήραμε αυτούσιο από τη σελίδα του ΕΛΟΤ. Η οποία σήμερα 6/2/2013 διαπιστώσαμε ότι μετέτρεψε το συγκεκριμένο σημείο ως εξής: "Αναφορά στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364".
Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας.

Δημοσίευση σχολίου