ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ' αρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Σαρρή και Σαλευρή για τα επιστημονικά τους σχόλια στο άρθρο 92. Επιπλέον διαπιστώσαμε σήμερα, 6/2/2013, ότι ένα συγκεκριμένο σημείο που αναφερόταν στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (άρθρο 290) και αφορούσε το πρότυπο 60364 έχει τροποποιηθεί. Μπορείτε να το δείτε στο σχόλιο μας στο τέλος του άρθρου 290. Η τροποποίηση αυτή έγινε μετά τη δημοσίευση μας (3/2/2013). Η διαχειριστική ομάδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου