289. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ)

Επειδή πολλοί φίλοι μας ζητούν επίμονα πληροφορίες σχετικά με το βρόγχο σφάλματος, ετοιμάσαμε ένα ενδεικτικό πίνακα μέγιστων τιμών Zs ο οποίος έχει αντιγραφεί από το αντίστοιχο Βρεττανικό πρότυπο BS 7671 (έκδοση 2008). Θεωρούμε σκόπιμο ν' αναφέρουμε εδώ, ότι για την Ελλάδα ΔΕΝ υφίσταται επίσημα τέτοιος πίνακας τιμών ακόμη (Ιανουάριος 2013). 
Ο πίνακας αυτός αφορά μόνο μικροαυτόματους γραμμών (δεν περιλαμβάνει συντηκτικές ασφάλειες). Το αρχείο που ακολουθεί είναι στο Scribd :

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου