265. ΦΑΣΙΜΕΤΡΟ (http://greekelectrician.blogspot.gr)

Στο ηλεκτρολογικό ιστολόγιο greekelectrician.blogspot.gr βρήκαμε το παρακάτω ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο :  
Το φασίμετρο.Όργανο ελέγχου διαδοχής φάσεων
Η φορά περιστροφής των τριφασικών μοτέρ, αν γυρίζουν δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, εξαρτάται από την διαδοχή - αλληλουχία των τριών φάσεων. Μια τριφασική αντλία ή μια μηχανή με τριφασικούς κινητήρες για να λειτουργήσουν σωστά και σύμφωνα με τον κατασκευαστή θέλουν μια συγκεκριμένη διαδοχή των φάσεων, σε αντίθετη περίπτωση, ανάστροφης περιστροφής, μπορεί να έχουμε άσχημα και επικίνδυνα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουμε την διαδοχή των φάσεων πριν θέσουμε σε λειτουργία το ή τα τριφασικά μοτέρ.
Το όργανο που χρειαζόμαστε γι΄ αυτή την εργασία και ανιχνεύει την φορά περιστροφής της τριφασικής τάσης ονομάζεται φασίμετρο.

Ένα απλό φασίμετρο που είναι ταυτόχρονα και βολτόμετρο είναι και αυτό της φωτογραφίας. Για να ελέγξουμε την διαδοχή των φάσεων τοποθετούμε την κύρια ακίδα στην πρώτη φάση (L1) και την δεύτερη ακίδα στην δεύτερη φάση (L2). Κάτω αριστερά, στην πρόσοψή του οργάνου, υπάρχει μια μικρή ενδεικτική οθόνη με το γράμμα R (από την λέξη Right = δεξιά) που αν ανάψει σημαίνει ότι η φορά της τάσης είναι δεξιόστροφη, αν δεν ανάψει, η φορά της τάσης είναι αριστερόστροφη.

Τυπικά στις τριφασικές πρίζες η φορά κατά την εγκατάσταση τους είναι δεξιόστροφη έτσι ώστε όλες οι συσκευές, σε όλες τις πρίζες, να λειτουργήσουν με την ίδια και σωστή φορά περιστροφής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου