260. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολύ συχνά τους χρήστες των εγκαταστάσεων και αποτελεί αιτία πολλών ηλεκτρικών ατυχημάτων είναι ο ελαττωματικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος αγοράζεται (κυρίως) από αντίστοιχα καταστήματα. Στο εξωτερικό υπάρχουν φορείς που ελέγχουν την ποιότητα συγκεκριμένων συσκευών, συνήθως μετά από καταγγελίες ή εκθέσεις εμπειρογνωμώνων (εφόσον υπήρξε ηλεκτρικό ατύχημα από τη χρήση τους).
Δύο χαρακτηριστικές ιστοσελίδες του εξωτερικού που ασχολούνται με το θέμα της ανάκλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (σε Αγγλία και Ευρώπη) βρίσκονται εδώ και εδώ.  

Σχόλιο συντάκτη: Μήπως θα έπρεπε να δημιουργηθούν αντίστοιχες ιστοσελίδες από ελληνικούς φορείς ώστε να προλαβαίνουν οι έλληνες καταναλωτές ανεπιθύμητες και επικίνδυνες (ηλεκτρικά) καταστάσεις στα σπίτια τους;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου