243. ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ (ΑΠΟ MICHANIKOS.GR)

Στο ιδιαίτερα δυναμικό forum του michanikos.gr βρήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απορία την οποία παραθέτουμε παρακάτω:
Το μέλος lem-x24 ρωτά : "Λέμε ότι η γη έχει μηδενικό διαφορικό ,δηλαδή όταν χαλάει η μόνωση σε μια ηλεκτρική συσκευή, περνάει στην ουσία ένα "τεράστιας" τιμής έντασης ρεύμα και οδεύει προς τη γη μέχρι να καεί η ασφάλεια; Έτσι δουλεύει η γείωση ή το ρεύμα αυτό περνάει μέσω του εδάφους και πηγαίνει προς το ηλεκτρόδιο γείωσης της ουδέτερης γραμμής του μετασχηματιστή για να "επιστρέψει" δηλαδή να κάνει κύκλωμα;" 

Ο συντονιστής AlexisPap απάντησε τα εξής:  
Όταν η μόνωση σε ένα κύκλωμα μίας συσκευής καταστραφεί, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή κάποιος αγωγός με το -μεταλλικό- περίβλημα της συσκευής, τότε έχουμε κίνδυνο για τον χρήστη λόγω έμμεσης επαφής. Αν το περίβλημα είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό γείωσης, τότε το ρεύμα οδεύει μέσω αυτού μέχρι το ζυγοκιβώτιο της ΔΕΗ, όπου ο αγωγός της γείωσης συνδέεται με τον ουδέτερο. 
Εφόσον το ρεύμα είναι μικρό, πέφτει ο ΔΔΕ, εφόσον το ρεύμα είναι μεγάλο πέφτει (και) ο ασφαλειοδιακόπτης. Αν το περίβλημα δεν είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό γείωσης, τότε -εφόσον κάποιος έρθει σε επαφή με το περίβλημα προκαλώντας διαρροή >30mA- πέφτει ο ΔΔΕ. Καί στις δύο περιπτώσεις, είναι αδιάφορο το εάν ο αγωγός της γείωσης και του ουδετέρου είναι πραγματικά γειωμένοι. 
Η μόνη περίπτωση στην οποία έχει σημασία να υπάρχει καλή γείωση είναι η ακόλουθη: Έστω ότι διακόπτεται ο αγωγός του ουδετέρου στο δίκτυο της ΔΕΗ (πριν το ζυγοκιβώτιο, και δεν υπάρχει γείωση). Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να ενεργοποιηθεί ένας καταναλωτής στο εσωτερικό δίκτυο, και αμέσως όλοι οι αγωγοί ουδετέρου και γείωσης (μαζί με τα περιβλήματα των συσκευών) αποκτούν το δυναμικό της φάσης (230V). 
Για να αποφευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρχει γείωση και μάλιστα με χαμηλή τιμή αντίστασης. Με την ύπαρξη της γείωσης: 
1) Το δυναμικό του ουδετέρου και του αγωγού γείωσης δεν μπορούν να λάβουν πολύ μεγάλη τιμή, παρεκτός κι αν το ρεύμα είναι πολύ μεγάλο. 
2) Άρα η γείωση πρέπει να έχει τιμή τέτοια που να ρίχνει την κεντρική ασφάλεια χωρίς το δυναμικό του ουδετέρου να φτάσει τα 230V. 
3) Αν ο ΔΔΕ λειτουργεί, θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση έμμεσης επαφής, ανοίγοντας το κύκλωμα της εσωτερικής εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η φάση και ο ουδέτερος και όλη η εσωτερική εγκατάσταση θα λάβει το δυναμικό της γείωσης. 
Η γείωση οφείλει να έχει πολύ μικρή τιμή και για άλλον λόγο: Το βραχυκύκλωμα ή η διακοπή του ουδετέρου μπορεί να αφορά άλλη εσωτερική εγκατάσταση στον ίδιο υποσταθμό, με ανεπαρκή γείωση (ή γενικά σε κάποιο συμβάν στο εξωτερικό δίκτυο). Το σύνολο των γειώσεων του υποσταθμού πρέπει να είναι επαρκές για να κρατήσει το δυναμικό του ουδετέρου χαμηλά και να ρίξει τις ασφάλειες του υποσταθμού. Διαφορετικά (στην περίπτωση αυτή), δεν υπάρχει άλλο μέσο προστασίας έναντι έμμεσης επαφής. 
Τη συνέχεια του θέματος μπορείτε να βρείτε εδώ.
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου