227. ΓΡΑΣΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ;

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 , άρθρο 522.5.1 αναφέρονται τα εξής : Σε όσες περιπτώσεις η παρουσία διαβρωτικών ή ρυπαντικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένου και του νερού, είναι πιθανό να προκαλέσει διάβρωση ή άλλη αλλοίωση, τα µέρη των ηλεκτρικών γραµµών, που ενδέχεται να επηρεασθούν, πρέπει να προστατεύονται καταλλήλως ή να είναι κατασκευασµένα από υλικό ανθεκτικό σε αυτές τις ουσίες.

Σηµείωση: Μέθοδοι συµπληρωµατικής προστασίας που µπορεί να εφαρµοσθούν κατά την κατασκευή της εγκατάστασης είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν την επικάλυψη µε προστατευτικές ταινίες, βαφές ή λίπος (γράσο).

Ψάξαμε στο ίντερνετ και βρήκαμε ένα κατάλογο γράσων που καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Μπορείτε να τον δείτε εδώ (σελ. 209 -210).

Σχόλιο συντάκτη : Σύμφωνα με την περιγραφή του προτύπου, η χρήση γράσου μπορεί να εξυπηρετήσει στις περιπτώσεις όπου διαβρωτικές ή ρυπαντικές ουσίες επηρεάζουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών γραμμών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ασυνήθιστες σε οικιακές εγκαταστάσεις αλλά απαντώνται συχνά σε υπόγειες - εναέριες γραμμές ή γραμμές που βρίσκονται μέσα σε χώρους χημικής επεξεργασίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου