225. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Από την ιστοσελίδα του κ. Σαρρή (www.sarrisg.gr) αναπαράγουμε το παρακάτω κείμενο : Την Παρασκευή 13 Ιουλίου δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΠΔ για εκτέλεση, συντήρηση, επι- σκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκα- ταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Το ΠΔ αυτό είχε δοθεί για πρώτη φορά σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο 2011. Σε σύγκριση με την έκδοση αυτή, η νεώτερη έκδοση έχει αλλαγές και βελτιώσεις (??).
Κατά την γνώμη του γράφοντα (κ. Σαρρή), πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον Ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδο Νομοθέτημα. Προτείνεται να γίνει προσεκτική μελέτη του και μετά αποστολή προτάσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
H προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων είναι μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.

Το Προεδρικό διάταγμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου