221. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

To διπλανό σχέδιο αποτελεί πρόσφατα κατατεθημένη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μάιος 2012) στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.obi.gr/obi/?tabid=129 μπορείτε να "κατεβάσετε" το μηνιαίο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιο- κτησίας (ΕΔΒΙ), στο οποίο συνήθως οι πε- ρισσότερες κατατεθειμένες εφευρέσεις αφο- ρούν κυρίως τον ηλεκτρολογικό τομέα. Συνοδεύονται από σκαριφήματα ή φωτογραφίες και μια σύντομη περίληψη της λειτουργίας τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου