202. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ WWW.SOLAR.COM.GR)

Για να υπολογίσετε την απόδοση του φωτοβολταικού συστήματος που θα βάλετε στο σπίτι σας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία , η εγκυρότητα της μελέτης , ο προσανατολισμός , η κλίση , η ποιότητα των υλικών και της εργασίας και άλλοι.


 Στην ιστοσελίδα www.solar.com.gr υπάρχει μια αναλυτική φόρμα όπου μπορεί ο καθένας να βάλει τόσο τεχνικά στοιχεία του Φ/Β συστήματος όπως τοποθεσία , προσανατολισμός , κλίση όσο και οικονομικά στοιχεία , όπως συνολικό κόστος εγκατάστασης , χρηματοδότηση κ.τ.λ. Πατώντας OK προκύπτει , σε νέο παράθυρο, η αναμενόμενη 25ετής παραγωγή του συγκεκριμένου Φ/Β συστήματος με πλήρη αποτελέσματα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου