13. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΑΣ Υ.Δ.Ε ΓΙΑ Ε.Η.Ε (ΚΑΤΑ Κ.Ε.Η.Ε)

Ακολουθεί πίνακας που δείχνει τις περιπτώσεις που υποβάλλουμε τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε όταν η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους Κ.Ε.Η.Ε.
Ιδιαίτερη προσοχή να δώσετε στις διάφορες περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Ε.Η.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δείτε το παραπάνω κείμενο σε πλήρη οθόνη (full screen).

Σχόλιο συντάκτη: Οι πίνακες αυτοί δεν αποτελούν πόνημά μας αλλά χρησιμοποιούνται ευρέως σε σεμινάρια ηλεκτρολόγων.Πηγή αρχείου : Α Σαλευρής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου