344. ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ακολουθεί βίντεο (από LiveLeak) που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται αν ένας αγωγός διαρρέται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Στο βίντεο φαίνεται η διαδικασία αυτή να είναι διασκεδαστική.
Αυτό που δε φαίνεται είναι η εξαιρετική τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου